Interessante links

Brussel Bazaar

Brusselbazaar.be is dé site voor kinderen en jongeren in Brussel. Hier ontdek je de laatste nieuwtjes en het Nederlandstalige vrijetijdsaanbod voor de Brusselse jeugd: sport, spel, muziek.

www.brusselbazaar.be

Jeugdcentrum Aximax

Jeugdcentrum Aximax richt zich naar Brusselse kinderen en jongeren tussen 3 en 18 jaar die Nederlands spreken, leren of in het Nederlandstalig onderwijs school lopen. Het jeugdcentrum wil aan kinderen en jongeren extra fysieke en culturele ruimte geven.

aximax.vgc.be

VGC Onderwijs subsdies

De Vlaamse Gemeenschapscommissie kent, onder bepaalde voorwaarden, subsidies toe aan Brusselse scholen die, ter aanvulling van hun reguliere onderwijsopdracht, educatieve activiteiten organiseren.

Meer info hierover op: www.vgc.be/onderwijs/subsidies

Cultuurcentrum Brussel

Op de website van Cultuurcentrum Brussel vind je het overzicht van de 22 Brusselse gemeenschapscentra met hun contactgegevens en hun aanbod.

www.cultuurcentrumbrussel.be