Tips voor leerkrachten

Hoe deze website gebruiken

Bij elke voorstelling kan u in één oogopslag zien welke activiteit geschikt is voor uw klas. Bij elke voorstelling zal u een leeftijdsaanduiding zien (bv. 3+) en een richtleeftijd (bv. 1e en 2e kleuterklas). De leeftijdsaanduiding is de minimumleeftijd die de makers hebben aangegeven. De richtleeftijd is de leeftijd waarvan wij, programmatoren, denken dat het de meest geschikte is voor de leerlingen.

Voorbereiding

Het is belangrijk om uw leerlingen goed voor te bereiden op een activiteit. Zo wordt hun motivatie en nieuwsgierigheid geprikkeld. Uit ervaring weten we dat leerlingen die niet op de hoogte zijn van de voorstelling een veel moeilijker publiek vormen.

De meeste gezelschappen proberen hier zo goed mogelijk op in te spelen door voorbereidende lesmappen te maken. U kan deze lesmappen downloaden van deze website of aanvragen via het gemeenschapscentrum. Bezoek de website geregeld, want sommige lesmappen zijn nog niet in ons bezit en worden er later aan toegevoegd. Een paar weken voor de voorstelling ontvangt u een bevestigingsmail met een link naar de lesmap (indien voorhanden).

Theatergezelschap 4Hoog ontwikkelde speciaal voor jonge kinderen die voor het eerst naar theater gaan een leuk boekje met bijhorende DVD. Een teaser van het filmpje kan je hier bekijken

Het boekje met DVD bestel je voor 15 euro/stuk (+ 4 euro verzendingskosten) via 4 Hoog.

De dag zelf

Zorg ervoor dat u altijd een tiental minuten voor het aanvangsuur met uw klas aanwezig bent. Zo is er voldoende tijd om iedereen rustig zijn jas in de vestiaire te laten hangen en plaats te nemen in de zaal. Indien u onderweg merkt dat u niet tijdig zal aankomen, verwittig dan telefonisch het gemeenschapscentrum of de contactpersoon aangegeven in de bevestigingsmail. Zo kunnen we samen met het gezelschap en de reeds aanwezige scholen bespreken of we de voorstelling later kunnen laten beginnen.

Ga bij theater- en filmvoorstellingen tussen de leerlingen zitten of op de uiteinden van de rijen, zodat u indien nodig kan ingrijpen zonder de voorstelling te storen. Drank, snoep, gsm's e.d. mogen niet mee in de zaal genomen worden.
Laat uw leerlingen genieten van de voorstelling (spontane reacties van het jonge publiek zijn toegestaan!), maar grijp wel in als ze moedwillig de etiquette bij een voorstelling niet respecteren.

Bij elke voorstelling staat aangegeven hoe lang ze duurt. 

Tijdens alle activiteiten verwachten wij dat leerkrachten aandachtig zijn en mee participeren.

Naverwerking

We krijgen soms de opmerking dat een voorstelling te moeilijk is en dat de leerlingen er waarschijnlijk niets van begrepen hebben. Het kan gebeuren dat leerlingen niet alles begrijpen, maar dit kan ook aanzetten tot nadenken. Het ontbreken van pasklare antwoorden vormt net een onderdeel van kunst- en cultuureducatie. Tracht in de klas een debat te voeren over hetgeen gezien werd. De verschillende visies leiden meestal tot interessante en verrassende interpretaties.

We zijn ook benieuwd naar de bevindingen van u en uw leerlingen. Gelieve na een activiteit de evaluatiefiche in te vullen. U vindt deze terug op de website. Ze wordt u ook automatisch per mail bezorgd na de activiteit.